Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

SIA “BC Engineering” 15.08.2019. ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2019/103 ar Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūru par aktivitāšu veikšanu saskaņā ae Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”.

Šīs sadarbības ietvados SIA “BC Engineering” no 2019. gada 5. līdz 8. novembrim piedalījās izstādē “AQUATECH 2019” Amsterdamā, Nīderlandē.